Jak się zapisać?

Tylko gdy masz ocenę bardzo dobrą (5,0) z matematyki: