Jakie są warunki przyjęcia do Szkoły Witowskiego?

Jedynym kryterium przyjęcia na zajęcia z chemii w Szkole Witowskiego jest bardzo dobra (5,0) ocena... z matematyki na koniec ostatniej klasy LO poprzedzającej moment zgłoszenia (tzn. jeśli zgłasza się maturzysta, na początku klasy trzeciej, to musi mieć on ocenę bardzo dobrą (5,0) z matematyki). Ocena z chemii nie ma znaczenia.

Dariusz Witowski mówi:

ocena bardzo dobra z matematyki to pewnik sukcesu i spełnienia marzeń - mogę wręcz zagwarantować, że taka osoba dostanie się na medycynę, a przygotowanie takiego ucznia to przyjemność, gdyż to niemal pewne powodzenie sukcesu maturalnego; a ocena z chemii nie ma w tym momencie większego znaczenia.

Szkoła Witowskiego nie przyjmuje osób z oceną dobrą, dostateczną i dopuszczającą z matematyki.