Do kogo kierujemy ofertę Szkoły Witowskiego?

Oferta skierowana jest przede wszystkim do uczniów klas 2 i 3 liceów ogólnokształcących z rozszerzeniem chemii, biologii, a najlepiej jeśli również matematyki.

W zajęciach z chemii mogą brać również udział osoby poprawiające maturę, ale warunkiem jest ocena z matematyki nie niższa niż bardzo dobra (5,0) na koniec klasy 2 LO. Przy zapisie uczeń musi przedstawić określone świadectwo szkolne potwierdzające wyniki z matematyki.